مشخصات کتاب

آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عربستان سعودیجلد:1تهيه کننده:سازمان اوقاف و امور خیریه. دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانیناشر:سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت چاپ و انتشاراتمحل نشر:تهران - ایران سال نشر:1396

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است