مشخصات کتاب

آشنایی با مفاهیم اموال و مالکیت (در اوقاف و امور خیریه)جلد:1گردآورنده:خادمی‌پور، حجت‌الهناشر:سازمان اوقاف و امور خیریه. شرکت چاپ و انتشاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است