مشخصات کتاب

آشنایی با موسسات خیریهجلد:1گردآورنده:سعادت، محسنگردآورنده:مرادی‌شهباز، نسرینناشر:سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت چاپ و انتشاراتمحل نشر:تهران - ایران

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است