مشخصات کتاب

وقف الأسهم التجاریةجلد:1:رحمانی زروندی، حسیننويسنده:خضیر، حوراء هادیناشر:جامعة المصطفی العالمية. کلیة العلوم و المعارفمحل نشر:قم - ایران سال نشر:1440

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است