مشخصات کتاب

آثار و پيامد هاي اجتماعي وقف در استان قمجلد:1:هزار جریبی، جعفر:وصالي، سعیدنويسنده:قنبری نیک، سیف اللهناشر:دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده علوم اجتماعیمحل نشر:ایران - سال نشر:1388

دریافت فایل ارجاع:


سایر جلدهای کتاب:
کلیه حقوق این پایگاه برای سازمان اوقاف و امور خیریه محفوظ است